15 maja OTWIERAMY DRZWI - Szkoła Yogi Zofii Netter