Regulamin

ZASADY OGÓLNE

1. Każda osoba będąca klientem Szkoły Yogi Zofii Netter przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła Yogi Zofii Netter nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia oraz oczekiwań w stosunku do zajęć.

3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.

4. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

5. Szkoła Yogi Zofii Netter nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie szkoły. Rzeczy znalezione znajdują się w recepcji.

6. Zajęcia grupowe prowadzone są od trzech osób. Prosimy o zapisy na zajęcia.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

1. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Od lekkiego posiłku do zajęć jogi musi upłynąć co najmniej jedna godzina. Od obfitego – trzy lub cztery. W czasie zajęć nie należy pić, chyba że lekarz zaleci inaczej (np. przy cukrzycy).

2. Jogę ćwiczymy boso w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju.

3. Wszelkie problemy zdrowotne, przebyte kontuzje i urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.

4. Nie ćwiczymy po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Nie należy także ćwiczyć po długotrwałym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie i masażu.

5. Obowiązuje własny ręcznik na zajęciach.

6. Przed zajęciami wyłącz telefon, także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.

7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

8. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją. Po użyciu szkolnej maty zdezynfekuj ją specjalnym środkiem dostępnym na sali.

9. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.

10. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący, piekący lub kłujący ból) zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.

11. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję.

12. Dbaj o porządek w sali i odnoś pomoce na miejsce.

13. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.

14. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

 15. Każdy uczestnik zajęć podejmuje praktykę na własne ryzyko.

OPŁATY

1. Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez jeden miesiąc (np. od dnia 15.05 do dnia 14.06), przez dwa miesiące (np. od dnia 15.05 do dnia 14.07) lub przez trzy miesiące (np. od dnia 15.05 do dnia 14.08).

2. W momencie zakończenia ważności karnetu karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane karnety nie są zwracane pieniądze. Karnet można zawiesić raz w roku.

3. Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami.

4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.

5. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo: korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętu szkoły przeznaczonego do ćwiczeń, takiego jak: maty, paski, klocki i liny, używać w sali ćwiczeń mat oraz korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.

6. Honorujemy karty Fit Profit na wszystkie zajęcia jogi, wejścia OK System, karty Multisport Plus (na zajęcia 60 minut) i Multisport Senior (na zajęcia 60 minut do godziny 15.00).

REZERWACJE

1. Rezerwacji prosimy dokonywać najpóźniej trzy godziny przed zajęciami przez system rezerwacji Szkoły Yogi Zofii Netter lub sms na numer 502 211 907.

2. Wyjątkiem są rezerwacje na zajęcia poranne o godzinie 7.15 i 7.30. Na te zajęcia obowiązuje rezerwacja do godziny 22.00 dnia poprzedzającego.

3. Odwołanie rezerwacji w czasie krótszym, niż trzy godziny przed zajęciami lub po godzinie 22.00 dnia poprzedzającego zajęcia poranne o godzinie 7.15 skutkuje skreśleniem wejścia z aktualnego karnetu lub pobraniem opłaty w wysokości jednorazowych zajęć (dotyczy posiadaczy karnetów, kart Multisport Plus, Multisport Senior, kart Fit Profit i Ok System).

4. Nieodwołanie rezerwacji skutkuje skreśleniem wejścia z karnetu lub pobraniem opłaty wysokości jednorazowego wejścia (dotyczy posiadaczy karnetów, kart Multisport Plus, Multisport Senior, kart Fit Profit i Ok System).