15 maja otwieramy drzwi - Szkoła Yogi Zofii Netter