Yoga in english/ joga po angielsku - Szkoła Yogi Zofii Netter

Yoga in english/ joga po angielsku

Joga po angielsku

Zajęcia są prowadzone w stylu Vinyasy, która charakteryzuje się płynnym przejściem asan, połączonym z rytmem oddechu. Joga jest dynamiczna, utrzymująca wysoki poziom energii ale też przyjazna dla osób początkujących. Wykonywane sekwencje równocześnie wzmacniają i rozluźniają ciało a skupienie na oddechu uspokaja umysł.

Na zajęciach kładziemy duży nacisk na poznanie naszego ciała, naszej unikalności, a także naszych ograniczeń. Praktyka polega na rozpoznaniu ego i stworzeniu przestrzeni na odpuszczenie wszystkiego co już nam nie służy.

Zajęcia odbywają się w języku angielskim, prowadzonym w bardzo jasny i zrozumiały sposób, dzięki czemu są dostępne dla wszystkich poziomów. Yoga in English to nie tylko okazja do praktykowania jogi dla obcokrajowców, ale także dla każdego, kto chce zapoznać się z językiem angielskim i żargonem jogi.

Yoga in English

The classes are conducted in Vinyasa style, which is known for its smooth transition of asanas combined with the rhythm of the breathing. Yoga is dynamic and maintains a high level of energy, but is also beginner-friendly. The performed sequences at the same time strengthen and relax the body, and focusing on the breath calms the mind.

In the class we put strong emphasis on getting to know our bodies, our uniqueness and also our limitations. The practice is about recognising the ego and creating space for letting anything that is no longer serving us.

The classes are held in English, spoken in a very clear and understandable way so it’s accessible to all levels. This is not only an opportunity to practise yoga for foreigners but also to anyone who wants to familiarise themselves with English language and the yoga lingo. 

Zajęcia prowadzi Karolina Dusza.