Warsztat z phra pasura dantamano – nauczającym mnichem z tajlandii. 14.01.2024 - Szkoła Yogi Zofii Netter

Warsztat z Phra Pasura Dantamano – nauczającym mnichem z Tajlandii. 14.01.2024

14.01.2024

Data: 14.01.2024, godz. 15:30 – 17:30 – Warsztat Medytacji z nauczającym mnichem z Tajlandii.

***for English scroll down***

„Jeśli nie umiesz znaleźć spokoju wewnątrz siebie, nie znajdziesz go nigdzie indziej.”

„Medytacja jako droga do wewnętrznego spokoju” to spotkanie z Phra Pasura Dantamano – nauczającym mnichem z Tajlandii.

Uczestnicy warsztatu poznają podstawy medytacji i dowiedzą się o korzyściach płynących z jej praktykowania. Dodatkowo nauczą się jak wykorzystać medytację oraz techniki relaksacyjne, by obniżyć poziom stresu, zwiększyć kontrolę nad emocjami, a także poprawić koncentrację oraz pamięć.
Na warsztacie zapoznamy się z teorią funkcjonowania umysłu, a także dowiemy się jak sprawić, żeby działał na naszą korzyść. Poznamy technikę medytacji, skupiającą się na centrum naszego ciała, tzw. centrum grawitacji ciała, czy „domu dla umysłu”. Po sporej dawce teorii, wrzucimy wszystko w praktykę. Phra Pasura poprowadzi dla nas medytację. Po wspólnej praktyce będzie czas na pytania i odpowiedzi, oraz rozmowę z nauczycielem.

Phra Pasura Dantamano medytuje od ponad 30 lat. Prowadzi zajęcia oraz nauki medytacyjne dla ludzi z różnych religii, nacji oraz kultur na terenie całego świata, między innymi w Indiach, Nepalu, Egipcie, Belgii, Birmie, Bangladeszu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji na Sri Lance i w wielu innych państwach.

Na warsztat zapraszamy wszystkich zainteresowanych niezależnie, czy zetknęli się wcześniej z medytacją, czy też nic o niej nie wiedzą. Potwierdzonych korzyści z praktykowania medytacji jest wiele:

– ODPORNOŚĆ NA STRES
– POPRAWA KONCENTRACJI
– RELAKSACJA
– LEPSZY SEN
– WIĘKSZA ENERGIA ŻYCIOWA
– WIĘKSZA KONTROLA NAD EMOCJAMI
– ROZWÓJ KREATYWNOŚCI
– LEPSZA PAMIĘĆ
– ROZLUŹNIENIE NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO
– ZMNIEJSZENIE TĘTNA I CIŚNIENIA KRWI.

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim i tłumaczone na język polski.

Koszt: 80 zł (Przy płatności do 5 stycznia 2024),
100 zł (Przy płatności po 5 stycznia).

Wpłaty prosimy kierować na konto:
24 1020 4900 0000 8602 3068 8335
z dopiskiem:Medytacja z Mnichem.

Zapraszamy!

***

„If you can’t find peace inside you – you will not find it anywhere else”

„Meditation as a way to inner peace” is a workshop with Phra Pasura Dantamano – a teaching monk from Thailand.

Participants will learn the basics of meditation and will listen about positive outcomes coming from meditation practices in general. In addition, they will learn how to use meditation and relaxation techniques to reduce stress levels, increase control over emotions and improve concentration and memory.
During the workshop we will learn about the theory of how the mind works, and also how to make it work in our favor. We will learn a meditation technique that focuses on the center of our body, the so-called center of gravity of the body, or „house for the mind”. After a good dose of theory, we will put everything into practice. Phra Pasura will guide the meditation for us. After practice together, there will be time for questions and answers, and a conversation with the teacher.
Phra Pasura Dantamano has more than 30 years of experience in meditation. He provides lectures and workshops all over the world in countries like: India, Nepal, Egypt, Belgium, Myanmar, Bangladesh, United Arab Emirates, Sri Lanka and many others.

Workshops are open for all. No previous experience is required. Why should you come? Proven benefits are numerous:

– STRESS RESISTANCE
– BETTER CONCENTRATION
– RELAXATION
– BETTER SLEEP AND RECOVERY
– INCREASING OF LIFE ENERGY
– BETTER EMOTION CONTROL
– HIGHER CREATIVITY
– ENHANCED MEMORY
– RELEASING MUSCLE TENSION
– LOWER BLOOD PRESSURE

Workshop will be conducted in English and then translated to Polish.

Koszt: 80 PLN (for payment by January 5, 2024),
100 PLN (for payment after January 5, 2024).

Please send payments to the account:
24 1020 4900 0000 8602 3068 8335
with the note: Medytacja z Mnichem.