Kurs jogalates 4 marca- 17 kwietnia 2020 - Szkoła Yogi Zofii Netter