Medytacja żywioły przy dźwiękach mis i gongów- woda - Szkoła Yogi Zofii Netter

Medytacja ŻYW