Poranny kurs terapii poznawczej opartej na uważności w życiu - Szkoła Yogi Zofii Netter

Poranny Kurs Terapii Poznawczej Opartej na Uważności w Życiu

Kursy stacjonarne
start 7.02.2023 wtorki 8.30-10.30

Cierpienie jest niewystarczające. Życie bywa piękne i straszne zarazem. Jak mam się uśmiechać skoro jest we mnie tyle smutku? To jest naturalne – musisz uśmiechnąć się do swojego smutku, ponieważ jesteś czymś o wiele większym niż Twój smutek.
~ Thich Nhat Hanh

Mindfulness Based Cognitive Therapy for Life MBCT – L |
Terapia Poznawcza Oparta na Uważności w Życiu

CZYM JEST MBCT | Z CZYM PRACUJEMY?

Każdy człowiek w jakimś momencie życia doświadcza cierpienia psychicznego będącego reakcją na ból, który jest obiektywym i przemijającym elementem naszego bycia w świecie. Przypomina echo w górach, które powstaje informując nas o zaistniałym bólu i przemija. Podobnie cierpienie psychiczne może mieć przyczynę w trudnych zdarzeniach i doświadczeniach. Często jednak jest tak, że w wyniku rożnych nieświadomych uwarunkowań obecnych w naszym umyśle echo zamiast naturalnie zanikać, nie przemija. Wręcz przeciwnie, narasta do tego stopnia, że wypełnia naszą świadomość i zagłusza pozostałe aspekty doświadczenia. Przeradza się w stan chronicznego wyczerpania, obniżonego nastroju i poczucia nieszczęścia, lęku, bezsenności, czy też innej formy zaburzenia wewnętrznej równowagi, który opanowuje nasze życie i zakłóca autentyczny kontakt z otaczającymi nas światem, ale też z naszym własnym wnętrzem negatywnie wpływając na procesy poznawcze i pamięć. Im dłużej utrzymuje się niekorzystny stan umysłu lub im częściej powraca, tym silniej wzmacnia istniejące i stwarza nowe uwarunkowania w naszym umyśle do powstawania i eskalowania w przyszłości w reakcji na stosunkowo minimalny bodziec.

Praktyka uważności uczy nas rozpoznawać źródło naszego cierpienia psychicznego – nieświadomą, automatyczną aktywność umysłu tworzącą reaktywne, opresyjne, zapętlające się wzorce myślenia wywołujące stany wyczerpania i zaburzonego nastroju. W trakcie kursu MBCT uczymy się m.in. zauważać nawykową i nietrwałą naturę myśli, aby stopniowo uwalniać się spod władzy „automatycznego pilota” i przywracać świadomość i wolność trwania w prawdziwej bliskości ze sobą. Również w obliczu trudności.

DLA KOGO

Z uwagi na wielką wartość tego programu jest on obecnie udostępniany również poza kontekstem klinicznym dla wszystkich osób, które w różnym stopniu doświadczają cierpienia emocjonalnego lub umysłowego (mental pain), pragną poznać swój umysł i tkwiące w nim mechanizmy, aby w sposób wolny i świadomy, nie automatyczny, odpowiadać na trudności i życiowe kryzysy.

JAK WYGLĄDA KURS MBCT?

Terapia Poznawcza Oparta na Uważności łączy elementy Terapii Poznawczej (CT – „Cognitive Therapy”) z kontemplatywnymi technikami praktyki uważności wraz z obecnym w nich rozumieniem problemu nawracającego cierpienia psychicznego i jego podłoża. W swojej strukturze bazuje na pierwszym pionierskim programie Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) stworzonym przez profesora medycyny Johna Kabata-Zinna na Uniwersytecie w Massachusetts w pracy z osobami cierpiącymi na przewlekły stres oraz chroniczny ból .

Kurs MBCT trwa osiem tygodni i składa się z ośmiu dwugodzinnych, cotygodniowych spotkań grupowych, w trakcie których zapoznasz się z konkretnymi praktykami uważności i ćwiczeniami poznawczymi nakierowanymi na rozpoznawanie i uwalnianie się z reaktywnych, negatywnych wzorców myślenia nakręcających spiralę cierpienia psychicznego i obniżonego nastroju. Następnie, stopniowo poznasz alternatywne sposoby świadomego odnoszenia się do trudności i uwalniania od niekorzystnych stanów umysłu. Stąd, kurs MBCT jest zasadniczo procesem praktycznym, doświadczalnym, a nie teoretycznym. Fundamentalnym aspektem programu jest pogłębianie pracy z umysłem poprzez regularną praktykę w domu (z nagraniami) pomiędzy sesjami oraz proces dopytywania w grupie (conteplative inquiry) pozwalający pogłębić doświadczenie wprowadzanych praktyk. Kurs trwa zwykle dwa miesiące i obejmuje również tzw. Dzień Uważności – całodniową grupową praktykę w milczeniu.

CZAS

Osiem kolejnych wtorkowych poranków od 7 lutego, godz. 8:30 – 10:30

Pomiędzy szóstą a siódmą sesją przypada “Dzień Uważności”, czyli dzień w którym praktykujemy w CISZY , unikamy rozmów ze sobą i rozmów telefonicznych w przerwach. Cały dostępny czas spędzamy w milczeniu.

Niedziela lub sobota, godz. 8.30 – 13.00

PLAN

Tematyka spotkań cotygodniowych:

Tydzień 1 – Świadomość i automatyczny pilot
Tydzień 2 – Życie w myślach
Tydzień 3 – Zbieranie rozproszonych myśli
Tydzień 4 – Rozpoznawanie reaktywności
Tydzień 5 – Przyzwalanie/zostawianie własnemu biegowi
Tydzień 6 – Myśli nie są faktami
Dzień praktyki w milczeniu – „Dzień Uważności”
Tydzień 7 – Jak zadbać o siebie najlepiej?
Tydzień 8 – Podtrzymywanie i rozwijanie nowych umiejętności

CENA

1250 zł | Kurs uważności prowadzony przez nauczycielkę certyfikowaną przez Oxford Mindfulness Foundation, w tym:

8 spotkań dwugodzinnych plus 6 godzin praktyki w Dniu Uważności

Po każdej sesji uczestnicy otrzymają materiały i nagrania audio do samodzielnej praktyki w domu udostępniane po każdym spotkaniu.

20% zniżki dla osób, które ukończyły kurs FPFW lub MBLC w YC

50% zniżki dla osób, które ukończyły kurs MBCT for Depression w YC i chciałyby poznać wersję „for Life”

50% zniżki dla osób, które ukończyły kurs MBCT for Life w YC i chciałyby jeszcze raz wejść w proces pracy grupowej

PROWADZĄCA

Krysia Rybińska
– nauczycielka 8 tyg. oksfordzkich kursów Terapii Poznawczej Opartej na Uważności (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) oraz FPFW (Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World) certyfikowana przez Oxford Mindfulness Foundation (The Trained Teacher Certificate);
– nauczycielka 8 tyg. kursów Życia Opartego na Uważności (Mindfulness Based Living Course – MBLC) certyfikowana przez Mindfulness Association;
– nauczycielka kursów mindfulness dla dzieci dots certyfikowana przez MISP Mindfulness in Schools Project.
– E-RYT® (Experienced Registered Yoga Teacher);
– YACEP® (Yoga Alliance Continuing Education Provider);
– Advanced Restorative Yoga Teacher (Judith Hanson Lasater);
– Mindful Yin Yoga Teacher.
Więcej informacji o mnie znajdziesz tutaj:

https://yogacompass.pl/onas

INFORMACJE I ZAPISY

kursy.mindfulness@gmail.com
tel. 510 672 569

Liczba miejsc jest ograniczona.

MIEJSCE

Szkoła Yogi Zofii Netter
Droszyńskiego 28A
Gdańsk – Oliwa

* Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia lub odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej liczby chętnych.