ZASADY OGÓLNE

 1. Każda osoba będąca klientem Szkoły Yogi Zofii Netter przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania go. Szkoła Szkoły Yogi Zofii Netter nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Przed pierwszymi zajęciami przyjdź co najmniej kwadrans wcześniej, aby zapoznać się z zasadami uczestnictwa w zajęciach, dopełnić formalności i wypełnić ankietę dotyczącą Twojego stanu zdrowia oraz oczekiwań w stosunku do zajęć.
 3. Jeśli masz jakiekolwiek problemy ze zdrowiem (długotrwałe lub doraźne dolegliwości, schorzenia, kontuzje), menstruację lub jesteś w ciąży, każdorazowo zgłoś ten fakt osobie prowadzącej. W trosce o Twoje bezpieczeństwo dostaniesz wskazówki jak ćwiczyć, aby sobie nie zaszkodzić.
 4. Szkoła Yogi Zofii Netter nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez szkołę, ale nie oznacza to zwolnienia z odpowiedzialności cywilnej.
 5. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (Dz.U. Nr 101, poz. 1095, pkt 6), które mówi o „dopuszczeniu do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osób posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, (a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych”, dla własnej korzyści i bezpieczeństwa powinnaś/powinieneś przedstawić takie zaświadczenie (lekarskie lub podpisane własnoręcznie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.
 6. Szkoła Yogi Zofii Netter nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie szkoły. Rzeczy znalezione znajdują się w recepcji.
 7. Zajęcia grupowe prowadzone są od trzech osób. Prosimy o zapisy na zajęcia.

ZALECENIA DLA ĆWICZĄCYCH

 1. Jogę praktykujemy z pustym żołądkiem. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Od lekkiego posiłku do zajęć jogi musi upłynąć co najmniej jedna godzina. Od obfitego – trzy lub cztery. W czasie zajęć nie należy pić, chyba że lekarz zaleci inaczej (np. przy cukrzycy).
 2. Jogę ćwiczymy boso w wygodnym, niekrępującym ruchów stroju
 3. Wszelkie problemy zdrowotne, przebyte kontuzje i urazy należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.
 4. Nie ćwicz po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub silnych leków. Nie należy także ćwiczyć po długotrwałym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie i masażu.
 5. Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie własnego ręcznika do osuszania ciała.
 6. Przed zajęciami wyłącz telefon także wibracje w komórce. Jogę praktykujemy w ciszy. Pomaga to w koncentracji.
 7. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 8. Możesz korzystać z mat szkolnych lub przynieść swoją. Po użyciu szkolnej maty zdezynfekuj ją specjalnym środkiem dostępnym na sali.
 9. Osoby z chorobami stóp lub ranami proszone są o ćwiczenie na swojej macie.
 10. Jeśli czujesz dyskomfort lub ból (złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach, rwący lub piekący lub kujący ból) zaprzestań ćwiczenia i poinformuj nauczyciela.
 11. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób. W zamian nauczyciel pokaże Ci inną wersję tej samej pozycji lub inną pozycję.
 12. Dbaj o porządek w sali i odnoś pomoce na miejsce.
 13. Każde zajęcia tworzą całość, której części składowe są równie ważne. Sekwencja zaczyna się wprowadzeniem, a kończy relaksem. Dlatego przychodź punktualnie i nie wychodź przed końcem. W przeciwnym razie możesz źle się poczuć lub zrobić sobie krzywdę.
 14. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

OPŁATY

 • Opłat, według obowiązującego cennika, prosimy dokonywać przed zajęciami w recepcji. Karnet jest ważny od dnia wykupienia przez 30/ 60dni.
 • Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu. Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.
 • Karta uczestnika (karnet) jest kartą imienną. Prosimy o jej okazanie przed każdymi zajęciami.
 • Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 • Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia mają prawo:
 • korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, paski, klocki i liny,
 • używać w sali ćwiczeń mat,
 • korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia w danej sali.

ZOFIA NETTER © 2018. All rights reserved. 
Created with ♥ by Gienia CREATIVE