Karolina dusza - Szkoła Yogi Zofii Netter
Nauczyciele

Karolina Dusza

Joga jest dla mnie sposobem na przywrócenie równowagi w życiu na poziomie fizycznym i energetycznym. W 2015 roku opuściłam swój rodzinny kraj i pracę biurową i wyruszyłam w podróż dookoła świata. Nie minęło wiele czasu zanim pogłębiłam miłość do jogi i ukończyłam kurs nauczycielski w zakresie Hatha i Ashtanga. Następnie wzięłam udział w kilku tzw.Vipassana Retreat, które pogłębiły moją praktykę medytacyjną i jasno określiły mój życiowy cel, którym jest pomaganie innym w odnalezieniu spokoju i równowagi poprzez jogę, medytację oraz trening mentalny. 

Moja cierpliwość i ciepło sprawiają, że jestem świetnym nauczycielem dla początkujących, którzy czują przy mnie swobodę i zaufanie. Podczas zajęć, które prowadzę kładę duży nacisk na usuwanie ego zarówno w praktyce jogowej, jak i w naszym życiu. Uwielbiam przypominać innym, że czas spędzony na macie to specjalny czas dla nas samych, w którym możemy celebrować nasze wyjątkowe ciała, zaakceptować nasze niedoskonałości, lepiej zrozumieć samych siebie i przy tym dobrze się bawić! 

Oprócz zajęć z jogi i medytacji prowadzę również szkolenia z zakresu treningu mentalnego. Pokazuję jak radzić sobie ze stresem i presją życia codziennego bazując na technikach uważności, oddechu i zmiany sposobu myślenia.

Karolina prowadzi zajęcia: joga in english

***

I discovered yoga as a way to restore balance in my life on a physical and energetic level. I left my home country and office job in 2015 and embarked upon a journey around the world. It was not long before I deepened my love of yoga and completed a Hatha and Ashtanga teacher training. It then led me to attending several silent Vipassana retreats that deepened my meditation practice and clearly presented my life’s purpose to help others find peace and balance through Yoga, meditation and mental training.

My patience and warmth make me a great teacher for beginners as they feel a deep connection and trust around me. The yoga classes I deliver have a strong emphasis on removing the ego both in the practice and in our lives. I love to remind people that the time on the mat is a sacred time for ourselves, where we can celebrate our unique bodies, embrace our imperfections, understand ourselves better and have a little fun as well!

Besides teaching yoga and meditation I also offer trainings on mental wellbeing. I show how to deal with stress and pressure using simple breathing and mindfulness techniques and shifting the way of thinking.