Zajęcia w dniu 22 marca - Szkoła Yogi Zofii Netter